Cenrādis

maza

INGA

Viena nodarbība Jelgavā 7.50 €

 

Viena nodarbība 10 €
2  nodarbības uz 1 mēnesi 15 €
4  nodarbības uz 1 mēnesi 29 €
6  nodarbības uz 1 mēnesi 39 €
8  nodarbības uz 1 mēnesi 49 €

Bērnu jogas 1 mēneša abonements (~8 reizes) – 40 €

 

 

Rekvizīti ziedojumiem:
Latvijas Jogas KPM Federācija
Vienotais reģ.nr. : 40008206249
IBAN konts: LV71UNLA0050020591218
Maksājumā mērķis: ziedojums