Cenrādis

mazaJelgavā

Viena nodarbība pieaugušajiem 7.50 €

 

Ādažos:

Viena nodarbība pieaugušajiem 6 €

Bērnu jogas 1 mēneša abonements 20 €

 

Rekvizīti ziedojumiem:
Latvijas Jogas KPM Federācija
Vienotais reģ.nr. : 40008206249
IBAN konts: LV71UNLA0050020591218
Maksājumā mērķis: ziedojums