Cenrādis

mazaSakarā ar reorganizāciju uz doto brīdi samaksas par nodarbību konkretā apmērā neprasam, tāpēc ieviešam tādu jēdzienu, ka “nodarbība par ziedojumu jebkurā apmērā”.

 

Latvijas Jogas KPM Federācija
Vienotais reģ.nr. : 40008206249
IBAN konts: LV71UNLA0050020591218
Maksājumā mērķis: ziedojums