Cenrādis

mazaPar nodarbību cenām jautājiet instruktoriem.

 

 

Rekvizīti ziedojumiem:
Latvijas Jogas KPM Federācija
Vienotais reģ.nr. : 40008206249
IBAN konts: LV71UNLA0050020591218
Maksājumā mērķis: ziedojums