Instruktoru kursi

 Apmācību var apgūt gan klātienē, gan neklātienē. Plašāka informācija šeit.