Noteikumi semināra dalībniekiem

Visi, kuri dodas uz semināru apzināti sniedz piekrišanu zemāk esošajiem noteikumiem, kuri ir obligāti VISIEM dalībniekiem.

Uzvedības noteikumi jogas semināra dalībniekiem:

  1. Semināra laikā dalībnieki mēģina abstrahēties no ikdienas nemiera un nodoties ŠINE – miera stāvoklim. Tāpēc rekomendējam atslēgt saziņas līdzekļus (lekciju un nodarbību laikā tā ir OBLIGĀTA prasība).
  2. Semināra laikā rekomendējam nenodoties tukšām runām, neapspriest bezjēdzīgas tēmas tādas kā politika, ekonomiskās likstas u.tml., kā arī neapspriest citus semināra dalībniekus. Tieši pretēji minētajam, ierosinām baudīt dabu un nodoties jogas praksei.
  3. Semināra laikā dalībnieki atsakās un nelieto ne alkoholiskos dzērienus, ne arī citas apreibinošas vai narkotiskas vielas. Tāpat rekomendējam atteikties no smēķēšanas publiskās vietās (kempinga teritorijā).
  4. Semināra dalībnieki kultivē labsirdīgu attieksmi pret citām dzīvām būtnēm un atsakās no jebkāda veida vardarbīgām izpausmēm kā fiziskā plāksnē, tā domās un runās, vismaz semināra laikā.

Disciplīnas pārkāpējiem (semināra režīma neievērošana, šķēršļu radīšana citiem dalībniekiem) var tikt liegta iespēja turpināt dalību seminārā bez iepriekšēja brīdinājuma un bez dalības maksas atmaksāšanas. Visi, kuri reģistrēsies semināram, apliecina savu piekrišanu un apņemas ievērot augstāk uzskaitītos noteikumus.