Цены

maza

Елгава
Одно занятие взрослым 7.50 €

Кадага
Одно занятие взрослым 5 €  

Реквизиты для пожертвований:
Latvijas Jogas KPM Federācija
Vienotais reģ.nr. : 40008206249
IBAN konts: LV71UNLA0050020591218
Maksājumā mērķis: ziedojums